contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image1.gif

Mga Organisasyon

Karamihan sa mga organisasyong ito ay may mga mapagkukunan na nasa wikang Pilipino.

Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies (AMSSA)
BC Centre for Safe Schools and Communities (BCCSSC)
United Nations Association of BC (UNA)
Immigrant Services Society of BC (ISS of BC)
Ministry of Child and Family Development (MCFD)
Multilingual Orientation Service Association for Immigrant Communities (MOSAIC)