contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image2.gif

Kumilos Kaagad

Habang ang UNCRC ay ginagarantiyahan ang karapatan ng mga kabataan upang ipahayag ang kanilang mga pananáw, hindi ito nangangahulugan na ang mga bata at kabataan ay ang amo.

Ang karapatan ng mga bata at kabataan ay nandiyan upang hikayatin ang lahat ng mga nasa sapat na gulang (adults) na makinig sa opinyon ng mga bata at isangkot sila sa paggawa ng desisyon na may pag-asa na ang mga bata ay matuto kung paano gumawa ng mga responsableng desisyon. Ikaw ang mahusay na nakakaalam kung gaano kalaking responsibilidad ang kakayanin ng mga anak mo. Nasa sa iyo na upang tulungan silang malaman ang kanilang mga potensyal.

5 mga simpleng paraan upang itaguyod ang mga karapatan ng inyong anak sa bahay

1. Tulungan ang mga bata upang maunawaan nila ang mga karapatan ng bata sa iba’t-ibang bahagi ng daigdig

2. Isangkot ang inyong mga anak sa paggawa ng desisyon ng pamilya

3. Mag-imbita ng kaibigan ng inyong anak upang maghapunan sa inyong tahanan

4. Itaguyod ang mga interes at kalakasan ng inyong anak

5. Mag-volunteer kasama ang inyong anak sa mga kadahilanan na kanilang pinaniniwalaan