contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image6.gif

Hãy Hành Động

Tuy UNCRC bảo đảm cho thiếu niên có quyền bày tỏ quan điểm của mình nhưng không có nghĩa là trẻ em và thiếu niên có toàn quyền chủ động.

Các quyền của trẻ em và thiếu niên là để khuyến khích tất cả người lớn lắng nghe ý kiến của trẻ em và cho trẻ tham gia vào tiến trình quyết định để hy vọng là trẻ sẽ học được những gì phải làm để đưa ra các quyết định có trách nhiệm. Quý vị là người biết rõ hơn ai hết là con mình có thể đảm nhận bao nhiêu phần trách nhiệm. Chính quý vị là người quyết định giúp trẻ đạt được tiềm năng của trẻ.
5 cách đơn giản để yểm trợ các quyền của trẻ ở nhà

1. Giúp trẻ hiểu được các quyền của trẻ em tại những nơi khác trên thế giới
2. Cho trẻ tham gia vào tiến trình quyết định của gia đình
3. Mời bạn của trẻ đến ăn cơm tối
4. Yểm trợ các sở thích và ưu điểm của trẻ
5. Tình nguyên làm việc với con quý vị cho một lý tưởng của trẻ