contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image5.gif

Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp

Sau đây là một số tổ chức và các nguồn tài nguyên trợ giúp có thể hữu ích đối với quý vị
Nhân Viên Trợ Giúp Định Cư ở Trường (SWIS)
SWIS là một chương trình tìm đến học sinh di dân và gia đình các em tại các trường tiểu học và trung học để phát huy mức hiểu biết về nền văn hóa Canada.

http://www.vsb.bc.ca/settlement-workers-schools-swis

Các Chương Trình Con Tôi Trong Tuổi Thiếu Niên và Tôi, Không Ai Hoàn Hảo, và Mẹ Ngỗng giữa Mẹ-Con
Nuôi dạy con cái có thể khó khăn. Những lớp này được cung cấp miễn phí, có dịch vụ giữ trẻ miễn phí và điểm hay nhất là không ai phán xét quý vị hoặc nghĩ là quý vị không biết nuôi dạy con cái.

http://www.bccf.ca/families/programs

Immigration Services Society (ISS) of BC (Hội Dịch Vụ Di Trú BC)
ISS of BC cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các cộng đồng di dân và tỵ nạn trong vùng Lower Mainland, và làm việc với hơn 23,000 thân chủ mỗi năm. ISS of BC giữ một vai trò quan trọng trong việc định cư, giáo dục, và hội nhập di dân từ ngày họ đến Canada.

http://www.issbc.org/immigrants